Börja prenumerera på önskade refiller nu och spara 20 %

Header Logo

Politik 

Allmänna villkor 

1. Leverantör och omfattning

     

  Denna onlinebutik drivs av företaget: 

  Biogents AG
  An der Irler Höhe 3a
  93055 Regensburg 
  Tyskland 

  fax: +49 941 94583311
  info@biogents.com 

  Utöver de lagstadgade bestämmelserna regleras affärsförbindelsen mellan Biogents AG och kunden uteslutande av dessa allmänna villkor i deras version som gäller vid beställningstiden. Biogents AG accepterar inte avvikande villkor för kunden, såvida inte Biogents AG uttryckligen skriftligen har samtyckt till dess giltighet. 

  Biogents webbutik riktar sig till privatpersoner. Handlare, företag, offentliga juridiska personer eller företrädare för statliga medel bör kontakta Biogents AG direkt på den adress som anges ovan. 

   

  2. Ingående av avtalet

   Presentationen av produkterna i webbutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande onlinekatalog. När du har anget dina personuppgifter och klickat på knappen "Fullständig beställning" i det sista steget i beställningsprocessen lägger du en bindande beställning för varorna i kundvagnen. Bekräftelsen på mottagandet av beställningen följer omedelbart efter att beställningen har skickats. Köpeavtalet ingås med vår leveransbekräftelse eller leverans av varorna. Om du inte får en leveransbekräftelse eller leverans från oss inom 2 veckor är du inte längre bunden av din beställning. 

    

   3.1 Priser och fraktkostnader 

   Priserna inkluderar lagstadgad omsättningsskatt. För fakturering till kunder från länder utanför EU har du möjlighet att välja "inget EU-land" som skatteområde i kundvagnen. Momsen beräknas inte i det här fallet. 

   Fraktkostnader, som också anges i kundvagnen. 

    

   3.2 Delleveranser 

   Vi har rätt att göra delleveranser i den mån detta är rimligt för dig. Ytterligare fraktkostnader kommer endast att uppstå om de uttryckligen överenskommits. 

    

   3.3 Betalningsvillkor, bibehållande av äganderätten 

   Du kan välja mellan de betalningsmetoder som erbjuds under beställningsprocessen. 

   De levererade varorna förblir vår egendom tills full betalning har gjorts. 

    

   4.1 Ångerrätt 

   Du kan säga upp ditt avtal inom 30 dagar utan att ange skäl i textform (e.B. brev, fax, e-post) eller genom att returnera varorna. För att inte behöva betala returkostnaderna själv, vänligen kontakta webshop@biogents.com får du en returetikett från oss via e-post (detta gäller endast inom EU). 

   Perioden börjar tidigast med mottagande av varorna och en detaljerad instruktion i textform. För att uppfylla tidsfristen är det tillräckligt att skicka återkallelsen i god tid för att: 

   Biogents AG
   An der Irler Höhe 3a
   93055 Regensburg
   Tyskland 

   fax: +49 941 94583311
   webshop@biogents.com 
    
   Vänligen returnera varorna till följande adress: 
    
   Toniton e.K. 
   Reklamfilmgata 12 
   98646 Reurieth/Siegritz (engelska) 
   Tyskland 
    

   4.2 Följder av återkallelse 

   I händelse av ett effektivt återkallande måste de tjänster som båda parter erar återlämnas och eventuella förmåner som tas ut (e.B ränta) måste överlämnas. Om du inte kan returnera den mottagna tjänsten helt eller delvis eller endast i försämrat skick kan du behöva kompensera oss för värdet. Detta gäller inte om försämringen av varorna enbart beror på deras inspektion, vilket skulle ha varit möjligt för dig, till exempel i butiken. Dessutom kan du undvika skyldigheten att kompensera för värdet genom att inte använda varan som din fastighet och genom att avstå från att göra något som påverkar dess värde. Retursändningen är på vår risk. Endast varornas faktiska värde, inte de betalda fraktkostnaderna, kommer att återbetalas. 

   För att inte behöva betala returkostnaderna själv, vänligen kontakta webshop@biogents.com får du en returetikett från oss via e-post (detta gäller endast inom EU). 

    

   5. Garanti

    Garantin tillhandahålls i enlighet med lagbestämmelserna. Den lagstadgade garantiperioden är 24 månader, beräknad från leveransen av varorna. 

    Om det finns ett tekniskt fel i varorna kan du kräva kompletterande prestanda (rättelse av defekter eller utbytesleverans). Om den efterföljande prestationen misslyckas kan du dra dig ur avtalet i händelse av ett betydande fel, sänka inköpspriset eller kräva skadestånd. Du är skyldig att göra det möjligt för oss att kontrollera den defekta leveransartikeln. 

    I den mån det är möjligt enligt lag är varje ytterligare tillhandahållande av materiella och rättsliga rättigheter uttryckligen uteslutet. 

     

    6. Ansvar

     Biogents AG frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av felaktig eller vårdslös hantering av de levererade varorna. Observera även de instruktioner som bifogas varorna. 

      

     7.1 Insamling och behandling av uppgifter 

     I enlighet med avsnitt 28 i Federal Data Protection Act (BDSG) vill vi uppmärksamma dig på att de uppgifter som krävs för affärsbehandling behandlas och lagras med hjälp av ett datorsystem i enlighet med avsnitt 33 (BDSG). 

     Betala med kreditkortet, så informationen går direkt och krypterad (SSL) till Shopify Payments. Shopify Payments är specialiserat på säker körning av internetbaserade betalningstransaktioner och hanterar även kreditkortsöverföringar för Biogents AG. Shopify Payments garanterar att uppgifterna endast kommer att användas för köpprocessen. Biogents AG får inga data från ditt kort. 

     Sessionscookies används för orderbehandling, som raderas när webbläsaren stängs. 

     Vi kan analysera navigeringsvägarna för besökare på vår webbplats i syfte att förbättra våra sidor. Inga data används eller lagras dock som personligen kan identifiera besökaren. 

     Personuppgifter kommer endast att samlas in om du lämnar denna information frivilligt, dvs. i samband med en begäran, registrering eller beställning. 

      

     7.2 Användning och utlämnande av personuppgifter 

     I den mån du har försett oss med personuppgifter kommer vi endast att använda dem för att besvara dina förfrågningar, för att behandla avtal som ingåtts med dig och för teknisk administration. 

     Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part eller på annat sätt överföras om detta är nödvändigt för avtalsbehandling – särskilt vidarebefordrande av orderuppgifter till leverantörer – eller om detta är nödvändigt för faktureringsändamål eller om du tidigare har samtyckt. Du har rätt att återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden när som helst. 

     Radering av de lagrade personuppgifterna sker om du återkallar ditt samtycke till lagring, om deras kunskaper inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte som eftersträvas med lagringen eller om lagringen av dem inte kan tas upp till prövning av andra rättsliga skäl. 

      

     7.3 Rätt av information 

     På skriftlig begäran informerar vi dig gärna om de uppgifter som lagras om dig. 

      

     7.4 Säkerhetsmeddelande 

     Vi gör allt vi kan för att lagra dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för tredje part genom att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder. När du kommunicerar via e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet, så vi rekommenderar att du skickar konfidentiell information per post. 

      

     8. Slutlig bestämning

      Tysk lag ska tillämpas på undantag av FN:s konvention om avtal om internationell försäljning av varor, även om beställningen görs från ett annat land eller varorna skickas till ett annat land. 

      Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

      Missa inte våra kampanjer, erbjudanden och annan viktig information!
      Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du vår Integritetspolicy.

      Har du några frågor?

      Du kanske hittar det snabbaste svaret på din fråga i våra vanliga frågor och svar: FAQs.

      Annars tar vi gärna emot ditt meddelande. Vår kundtjänst kommer att svara dig inom en arbetsdag från måndag till fredag.

      image