Börja prenumerera på önskade refiller nu och spara 20 %

Header Logo

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor om Biogents myggfällor

För att välja rätt myggfälla är det viktigt att klargöra vilken typ av mygg du besväras av.

Beroende på fallet kan en kombination av flera fällor vara användbar för försvar.

Hur stort område täcker produkten?

Det finns många olika kriterier som påverkar fångstfrekvensen, som mängden mygg, tillgång till vatten där myggorna kan föröka sig, viloplatser, skogsdungar, klimat, omgivningar osv. Det är därför svårt att ge ett definitivt svar. Beroende på hur mycket växter du har i trädgården kan du behöva olika antal fällor för samma yta. En tumregel är dock att en BG-Mosquitaire-fälla täcker ett område som motsvarar ungefär en genomsnittlig trädgård. Myggor flyger ofta runt och letar efter ett byte och för eller senare kommer de förbi en fälla som är välplacerad och aktiverad dygnet runt.

Hur långt från där människor vistas ska jag placera fällan?

Vi rekommenderar att du ställer fällan minst 5 meter från den plats där människor vistas. Ett mänskligt byte är alltid mer lockande än den bästa fällan, så fällan ska inte placeras direkt på ett stenigt underlag, utan på en skuggig, fuktig och vindskyddad plats i närheten där myggor vilar och lägger ägg.

Var ska jag placera fällan?

Den bästa platsen för våra utomhusfällor är någonstans som är skuggig, fuktig och vindskyddad, där myggor gillar att vila och fortplanta sig. Prova olika platser för att se var fällorna fångar flest myggor! Ett par meter kan göra stor skillnad. För att hitta den bästa platsen för BG-Home-inomhusfälla ska du välja ett ställe där myggorna kommer in i huset, eller ett mörkt hörn på golvet, eller en plats nära växter. Det är viktigt att se till att fällans fläkt är igång dygnet runt, i synnerhet om du inte är hemma. Mer information

Hur många fällor behöver jag i trädgården?

En bra fälla på rätt plats är effektivare än många fällor på fel plats. Fångstområdet för en fälla beror främst på vindens riktning, men även många andra faktorer spelar in. Det är mycket viktigt att fällan placeras nära platser där myggorna vilar, som buskage och växtlighet.

Om du har flera platser runt huset där myggor vilar och som är minst 20 meter från varandra kan du behöva sätta ut extra fällor.

Prova med en fälla först. Du märker snabbt om du behöver flera eller om du vill lägga till koldioxid för att öka mängden fångade myggor.

Kommer jag att kunna döda alla myggor?

Fällan i sig dödar inte myggor, men de blir uttorkade och dör när de hamnar i fångstpåsen.

Om du ser till hela myggbeståndet där du bor kommer du att kunna reducera den lokala populationen. Du kommer dock inte att kunna eliminera alla myggor eftersom det alltid finns platser i området där nya myggor kan födas. Rent allmänt så blir effekten bättre ju större område som täcks av fällorna. Det är därför en bra idé att göra gemensam sak med grannarna!

Hur många myggor kan jag fånga per dag?

Det är häpnadsväckande hur många myggor man kan fånga på kort tid. Det beror på hur stor myggpopulationen är där du bor. Om du har vidtagit korrekta förebyggande åtgärder (t.ex. eliminera platser för äggläggning) kommer antalet myggor som fastnar i fällan att minska under säsongens gång.

Hur många gånger behöver jag byta refillpaket under säsongen?

Alla våra fällor behöver fyllas på för att fungera som de ska under hela säsongen. En påse BG-Sweetscent i BG-Mosquitaire-fällan eller BG-Home räcker i upp till två månader. Därefter behöver den bytas ut. BG-Sweetscent är även tillgängligt som säsongspaket som räcker i sex månader (3 x BG-Sweetscent). Klisterskivan i BG-GAT bör bytas ut varannan vecka eller när den inte är tillräckligt klibbig längre. Klisterskivorna är tillgängliga i 10-pack.

Kan jag lämna fällorna ute i regnet? Kommer de elektriska delarna och lockmedlet fortfarande att fungera?

Alla våra utomhusprodukter är vattentäta, men vi rekommenderar att man kopplar från BG-Mosquitaire om det finns risk för åskväder. Fällan tar inte av skada av regnet och fläkten fortsätter att gå, men eftersom myggor inte flyger när det ösregnar kommer fällan inte att fånga lika många myggor som vanligt. Fångstfrekvensen kommer även att vara nedsatt tills den vita överdelen och nätet är torra igen. Tänk på att BG-Home är en inomhusfälla som inte ska användas utomhus.

Varför luktar lockmedlet illa?

En viktig komponent i mekanismen för Biogents sugfälla är en patenterad doftspridare. Den fyller den uppåtstigande luften som lämnar fällan runt sugtratten med en syntetisk doft av mänsklig hud. Spridarna släpper ut små mängder substanser som den mänskliga huden också avger (genom att svettas). Utvecklingen av en syntetisk doft av människor är en viktig milstolpe i 16 års forskning kring myggor. Det är en patenterad doftimitation med tre komponenter. Våra lockmedels effekt har uppmätts och är vetenskapligt bevisad. Efter att du öppnat en påse med Biogents lockmedel är doften relativt stark de tre första dagarna. Under denna tid är lukten vanligtvis för stark även för myggorna så de optimala nivåerna för att locka till sig myggor uppnås normalt först tre dagar efter att du öppnat påsen. Därefter är doftspridningen lägre, men på en konstant nivå.

För dem som använder BG-Home-fällan för inomhusbruk kan lukten från BG-Homescent vara för stark för att använda inomhus de allra första dagarna efter att man har öppnat en ny påse. I så fall rekommenderar vi att man placerar påsen utomhus i två eller tre dagar för att låta den inledningsvis starka lukten avta. Det går att använda fällan utan lockmedel under tiden.

Varför väsnas fläkten?

Våra fläktar är särskilt utformade för våra fällor (12 V för BG-Mosquitaire, 5 V för BG-Home). För att fånga myggor behöver fläkten en viss effekt. Ljudet uppstår genom friktion och det luftflöde som skapas av produktens mekaniska komponenter. BG-Mosquitaire-fällan har en ljudnivå på ca 50 dB (mätt på 1 meters avstånd från fällan i ett tomt rum) och BG-Home har en ljudnivå på 47 dB under samma förhållanden. BG-GAT kräver ingen elektricitet och är därför helt tyst. Biogentsteamet jobbar hela tiden vidare med forskning och utveckling för att ta fram ännu tystare fällor som inte gör avkall på effektiviteten.

Är fällorna farliga för djur?

Fällorna är helt säkra för husdjur eftersom de inte innehåller några insektsgifter eller bekämpningsmedel alls. Husdjur och även barn ska dock hållas borta från de elektriska komponenterna i BG-Mosquitaire- och BG-Home-fällorna. Alla Biogents fällor är helt fria från insektsgifter och lockar bara till sig myggor och inga nyttoinsekter (bin, fjärilar).

Är BG-Home lämplig för barn och gravida kvinnor?

Fällorna är säkra för barn och gravida kvinnor, och de innehåller inga insektsgifter. Barn ska dock hållas borta från de elektriska komponenterna och fläkten i BG-Mosquitaire- och BG-Home-fällorna.

Kan jag använda BG-Sweetscent för BG-Mosquitaire och BG-Home?

Ja, doften av konstgjord mänsklig hud BG-Sweetscent är lämplig för utomhusfällan BG-Mosquitaire och inomhusfällan BG-Home.

Var hittar jag BG-Homescent refiller?

Vi erbjuder inte längre BG-Homescent. Använd istället BG-Sweetscent med längre effektivitet på upp till 2 månader för din BG-Home Indoor trap. Detta ger dig också tillgång till våra prenumerationer.

Kan jag använda BG-Home utomhus?

BG-Home är en inomhusfälla som inte ska användas utomhus.

Kan jag använda BG-Mosquitaire inomhus?

Det går att använda BG-Mosquitaire inomhus (utan koldioxid). Glöm inte att BG-Mosquitaire är utformad för utomhusbruk. I Europa förekommer mygg mest utomhus. Vi rekommenderar därför att man fångar myggor utomhus innan de kommer in i huset. BG-Home hjälper dig att fånga de få myggor som kommer in i huset.

Var kan jag köpa reservdelar?

Här i vår webbutik.

Vad behöver jag göra om min fälla slutar att fungera?

Våra produkter har en garanti som gäller i två år. Garantin gäller under förutsättning att användarinstruktionerna har följts. Om du har några problem kan du alltid kontakta oss på webshop@biogents.com eller kontakta din lokala distributör. Du kan också hitta många reservdelar till fällorna här i vår webbshop.

Varför rekommenderar Biogents att man använder tre olika fällor?

För att uppnå optimal myggbekämpning i trädgården och inomhus rekommenderar vi att du använder Biogents fångstsystem. Detta består av en BG-Mosquitaire + två BG-GAT + en BG-Home. BG-Mosquitaire fångar myggor som letar efter ett byte och vill bita dig och BG-GAT fångar tigermyggor som letar efter en plats att lägga sina ägg. Varje fångad hona som lägger ägg kan eliminera 30–300 ungar och förhindra risken för spridning av sjukdomar från virussmittade myggor. Med dessa två strategier kan du minska risken för att bli biten och reducera antalet tigermyggor som föds. Myggor förekommer så klart även inomhus. Det är här inomhusfällan BG-Home kan bidra: den fångar myggor och andra irriterande flygfän i hemmet. Om du vill öka fångstfrekvensen utomhus ytterligare är den bästa lösningen BG-Mosquitaire med koldioxid. Vår BG-Booster gör att du kan använda koldioxid från en koldioxidcylinder tillsammans med BG-Mosquitaire. Genom att tillföra koldioxid blir BG-Mosquitaire ännu mer lockande för en mängd olika typer av myggor, inklusive översvämningsmyggor och skogsmyggor, och kan göra att upp till 10 gånger så många tigermyggor fångas.

Vad är BG-Booster CO2 avsedd för?

BG-Booster CO2 kombinerar våra fällor med koldioxid, vilket lockar till sig fler myggor. Genom att släppa ut den optimala mängden koldioxid kan du öka fångstfrekvensen. Tillför koldioxid med vår BG-Booster CO2 genom att ansluta fällan till en koldioxidflaska (medföljer ej) för att göra BG-Mosquitaire ännu mer lockande för en mängd olika typer av myggor, inklusive översvämningsmyggor och skogsmyggor. Detta kan också leda till att upp till 10 gånger så många tigermyggor fångas.

Vad är BG-CO2-timern avsedd för?

BG-CO2-timern hjälper dig att reglera flödet från koldioxidcylindern. Vi rekommenderar att man släpper ut 0,5 kg koldioxid per dag (se mätaren på BG-Booster CO2). Du kan programmera BG-CO2-timern att endast släppa ut koldioxid under de timmar då myggorna är som mest aktiva (du kan programmera två tidsperioder med timern). Detta är för det mesta i skymningen och gryningen. Vi rekommenderar att man programmerar timern så att fällan aktiveras mellan kl. 06:00 och 10:00 och mellan 16:00 och 24:00 (anpassa tiden efter vad som är bäst i den region du bor).

Var får jag tag i koldioxid?

Samma koldioxid används också i restaurangbranschen. Koldioxidcylindrar går att köpa hos grossister i dryckesbranschen i de flesta länder. Reglaget kan användas i Europa och vissa utomeuropeiska länder där det finns DIN 477 nr 6 CO2-cylindrar. Reglaget har måtten W 21,8 x 1/14”.

Gasflaskorna ingår inte i leveransomfånget. För våra koldioxidfällor rekommenderar vi en gascylinder på 10 kg. Du kan dock använda en cylinder på 5, 6 eller 20 kg om du föredrar det. Hur länge tanken räcker beror på hur många timmar per dag som koldioxid frigörs, vilket i sin tur beror på hur aktiva de lokala myggorna är under dygnet. Om du frigör 0,5 kg koldioxid per dygn (vår rekommenderade mängd) kommer tanken att räcka i 20 dagar.

Gasflaskor kan köpas eller hyras mot en avgift hos särskilda återförsäljare eller gasdepåer. Möjligheter till hemleverans kan också finnas på vissa platser.

Gasflaska till din Biogents Myggfälla:

Bäste kund
Så här skaffar du gasflaskan till din Biogents Myggfälla:

  1. Gå in på websidan
  2. Välj Försäljningsställen (använd helst Chrome-läsaren)
  3. I rulllistan ”Tjänster” klickar ni i industrigaser
  4. Välj den ort ni önskar inhandla gasen
  5. Gasen ni ska använda heter Koldioxid, storlek: 5 liter, artikelnummer: 100307
  6. Detta är en köpflaska dvs ni äger flaskan, därefter behöver ni bara betala för gasen (vid första köpet ingår gasen)
  7. När gasen är slut tar ni med er flaskan och byter in den mot en fylld och betalar endast för fyllningen
  8. Vänligen uppge kundnummer 6168299 för att få 25% rabatt på gasfyllningen

Pris* ( ange kundnummer 6168299 alla priser är inkl moms):

  • 1 st 5 liters koldioxidflaska: ditt pris 2671 sek (första gången då du köper skal + fyllning)
  • Fyllningspris för gas: ditt pris 550 sek (kom ihåg att ta med den tomma flaskan iinbyte)

* Prisförslag baserat på prislista Jan 2021 , Linde reserverar sig för prisförändringar

All information som pdf-fil

Varför måste jag använda koldioxid?

Koldioxid (CO2) är en beståndsdelen i mänsklig utandningsluft och det allra viktigaste lockmedlet för en majoritet av alla blodsugande insekter, inklusive myggor. Om du huvudsakligen besväras av myggor på kvällen eller om du bor nära områden som ofta översvämmas är det förmodligen inte tigermyggor utan hus- och översvämningsmyggor som orsakar problemen.

I så fall behöver du tillföra koldioxid till BG-Mosquitaire-fällan för att öka fångstfrekvenserna för dessa myggarter. Koldioxid är ett viktigt lockmedel för alla typer av myggor. Koldioxid tillsammans med BG-Sweetscent skapar synergieffekter. Tillsammans kan de öka mängden fångade myggor avsevärt (gäller även för tigermyggor). BG-Booster CO2 gör att koldioxid frigörs på ett optimalt sätt och utsläppshastigheten kan justeras efter den lokala och säsongsmässiga myggsituationen. Utsläppet av koldioxid från varje fälla motsvarar ungefär den mängd som ett litet barn producerar.

Är koldioxid farligt för mig?

Koldioxid måste alltid hanteras på ett säkert sätt, men om du bara använder det utomhus enligt rekommendationerna finns det inga risker alls för dig eller för miljön. En koldioxidcylinder ska alltid placeras upprätt, på ett sätt så att den inte kan välta. Se leverantörens instruktioner.

Är koldioxid farligt för miljön?

Mängden koldioxid som släpps ut per dag motsvarar den mängd ett litet barn andas ut på en dag. Koldioxid är färg- och smaklöst, oantändligt och har en mycket svagt sur lukt. Det utvinns i industriella produktionsprocesser (vid framställning av ammoniak, bioetanol osv), så att använda det som lockmedel för myggor utgör inte ytterligare skadliga utsläpp av koldioxid utan är faktiskt enbart en fördröjd spridning (diffusion) av återvunnen koldioxid (industriavfall).

Hur länge räcker en flaska koldioxid?

Det beror på flaskans storlek. Vi rekommenderar att man släpper ut 0,5 kg per dag, vilket innebär att 10 kg koldioxid räcker i ca 20 dagar. Med en BG-CO2-timer kan du minska utsläppet av koldioxid till endast 8 timmar per dag (en tredjedel jämfört med det första exemplet), vilket innebär att tanken kommer att räcka i ungefär två månader (60 dagar).

När bits myggor? På dagen eller på natten?

Det finns ca 3 500 olika myggarter i världen och ungefär 100 arter i Europa. Olika arter kan ha väldigt olika beteenden. Vissa arter förekommer i relativt låg omfattning medan andra kan bilda stora svärmar, som översvämningsmyggor. I allmänhet bits tigermyggor under dagen medan vanliga myggor ger sig på dig i gryningen och i skymningen.

Dras myggor till ljus?

Nej, det är vetenskapligt bevisat att ljus inte lockar till sig myggor. Det påstås ofta att myggor dras till ljuset, men det är en missuppfattning. Myggor dras inte till ljuset, men de tar sig in i ditt hem när du är där, helt enkelt för att du andas och därigenom avger signaler som lockar till sig myggor: värme, doft av hud och koldioxid.

Varför är det myggor i min trädgård?

Myggor föredrar att vila på platser som är skuggiga, fuktiga och vindskyddade. Dessutom är vattenreservoarer som blomkrukor, vaser, hinkar, vattentunnor, takrännor, pölar eller till och med muggar som innehåller vatten vanliga platser för myggor att lägga ägg. Den plats där det är mest skuggigt och fuktigt vid middagstid är ofta den bästa platsen för att fånga myggor. Prova flera olika platser eller flytta fällan ett par meter och analysera skillnaderna.

Var lägger de sina ägg? Och hur många ägg lägger de?

Varje hona lägger mellan 30 och 300 ägg. Culex lägger sina ägg i ”paket” på vattenytan. Tigermyggor lägger sina ägg på fuktiga underlag vid vattenkanten. Mer information hittar du här.

Hur lång tid tar det innan äggen kläcks?

En myggas livscykel kan vara från sju dagar till en månad, beroende på art och klimat (ju varmare det är, desto snabbare blir cykeln).

Varför måste jag ha fällan påslagen hela tiden?

BG-Mosquitaire bör vara inkopplad dygnet runt för att hålla fångstfrekvensen konstant och reducera myggmängden avsevärt även när du inte vistas i trädgården. Fånga dem innan de biter dig! Detsamma gäller för BG-Home.

När ska jag installera fällorna i trädgården?

Ju tidigare du kan aktivera fällan desto bättre. När våren kommer eller när temperaturen stiger över 15 °C. Använd fällan för att se till att hålla nere mängden mygg så mycket som möjligt genom att fånga alla myggor så tidigt som möjligt under säsongen, eftersom varje honmygga kan lägga upp till 300 ägg. Dessa ägg kan bli till myggor som bits, förökar sig och göra så att mängden mygg ökar exponentiellt. En mygga i din trädgård har troligen kläckts inom 200 m från ditt hem.

Vad är skillnaden mellan de tre fällorna?

Våra fällor fångar myggor i olika stadier av deras utveckling och är utformade för myggbekämpning utomhus och inomhus. BG-Mosquitaire fångar myggor som letar efter ett byte och vill bita dig och BG-GAT fångar tigermyggor som letar efter en plats att lägga sina ägg. Varje fångad hona som lägger ägg kan eliminera 30–300 ungar och förhindra risken för spridning av sjukdomar från virussmittade myggor. Med dessa två strategier kan du minska risken för att bli biten och reducera antalet tigermyggor som föds. Myggor förekommer så klart även inomhus. Det är här inomhusfällan BG-Home kan bidra: den fångar tigermyggor och andra irriterande flygfän i hemmet. Om du vill öka fångstfrekvensen utomhus ytterligare är den bästa lösningen BG-Mosquitaire med koldioxid. Vår BG-Booster gör att du kan använda koldioxid från en koldioxidcylinder tillsammans med BG-Mosquitaire. Genom att tillföra koldioxid blir BG-Mosquitaire ännu mer lockande för en mängd olika typer av myggor, inklusive översvämningsmyggor och skogsmyggor, och kan göra att upp till 10 gånger så många tigermyggor fångas. För att uppnå optimal myggbekämpning i trädgården och inomhus rekommenderar vi att du använder Biogents fångstsystem. Detta består av en BG-Mosquitaire + två BG-GAT + en BG-Home.

Fungerar fällorna verkligen?

Våra myggfällors effektivitet är vetenskapligt bevisad. Det finns fler än 400 publikationer som har testat och utvärderat fällornas effektivitet. Biogents fällor har nu sålts i mer än 100 länder. I mer än 16 år har Biogents myggfällor använts av forskare, organisationer, myndigheter och privatpersoner runt om i världen. Våra kunder inkluderar det amerikanska, franska och tyska försvaret, ett antal myggkontrolldistrikt och folkhälsoorganisationer runt om i världen, inklusive WHO, CDC och Institut Pasteur. Mer information.

Varför ska jag köpa Biogents fällor istället för andra myggfällor på marknaden?

Om du har stora problem med myggor och vill slippa bli biten så ofta ska du köpa BG-Mosquitaire-fällan. BG-Mosquitaire är särskilt utformad för att användas mot tigermyggor. Många internationella vetenskapliga studier som har publicerats i de mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna, och som har presenterats på viktiga vetenskapliga konferenser, har konstaterat att BG-Mosquitaire-fällan fångar betydligt fler myggor än andra fällor. Vi kan därför med säkerhet säga att det är den bästa fällan för tigermyggor. Du kan även hitta dessa publikationer på vår webbplats.

Fungerar de för camping?

Biogents myggfällor kan installeras på campingplatser (BG-Mosquitaire och BG-GAT utomhus) och i boenden på campingen (BG-Home). Det är viktigt att hitta rätt placering för fällorna i närheten av de platser där myggorna vilar (https://eu.biogents.com/positioning-application). För att öka fångstfrekvensen och för att fånga fler myggarter kan du behöva använda ett ytterligare lockmedel med din BG-Mosquitaire, som koldioxid.

Kan jag använda BG-Home i min husbil eller husvagn?

Ja det kan du, vi rekommenderar att du kör fällan medan du är ute och håller fönstren och dörrarna stängda när du kommer tillbaka för att undvika att fler myggor kommer in.

När kommer fällorna att börja visa effekt?

Biogents fångstmetod behöver ungefär en vecka för att börja fungera optimalt. Fällorna (”konstgjorda människor”) finns på plats hela tiden, till skillnad från människor, och fångar myggor på drift, så att den aktiva populationen (och dess reproduktionshastighet) hålls ner på lång sikt.

Går det att köra fällorna med batterier eller solenergi?

Teoretiskt sett finns denna möjlighet redan, men vi har ännu ingen lämplig lösning för detta i vår produktportfölj för privatkunder. BG-Mosquitaire kan köras med ett 12-voltsbatteri till bilar eller motorcyklar, eller med solpaneler (30–50 W). Tänk på att myggfällan måste stå på en skuggig plats, medan solpanelen måste stå i solen. Biogentsteamet arbetar ständigt med forskning och utveckling för att producera ännu bättre lösningar i framtiden. Du kan använda vår förlängningskabel för att koppla in fällan och samtidigt hitta den bästa möjliga platsen för den.

Hur och när ska jag byta fångstpåsen till BG-Mosquitaire?

Vi rekommenderar att man byter påse regelbundet, åtminstone varje gång du byter lockmedel. En påse som är full av fångade myggor gör att fläktens sugförmåga inte är optimal och gör fällan mindre effektiv. Stegen för att byta fångstpåse finns i instruktionsboken som medföljer leveransen.

Hur kan jag se att de myggor som är fångade i fångstpåsen till BG-Mosquitaire och som fortfarande lever inte flyger ut ur påsen när jag byter ut den?

Dra försiktigt ut insugstratten en liten bit ur fällan så att fångstpåsen fortfarande är i fläktens insugslopp. Avlägsna fångstpåsen från trattnätet och dra samtidigt åt snöret runt påsen så att den är försluten. Du hittar dessa instruktioner i instruktionsboken som medföljer leveransen.

Var ska jag förvara fällan under vintern?

Den bästa förvaringsplatsen är någonstans som är tillslutet och som inte utsätts för vintervädret. Förvara inte fällan i en plats där det är kallare än noll grader under någon längre tid.

Fungerar fällan även för knott?

BG-Mosquitaire som används med koldioxid (BG-Booster + CO2) fångar även knott. Även om BG-Mosquitaire är utformad för att främst fånga myggor är vår erfarenhet att även knott (eller som biologerna kallar dem, ceratopogonidae) fångas när man lägger till koldioxid. Det finns dock, till skillnad från myggor, ännu inga studier om detta.

Hur påverkar Biogents myggfällor miljön? Tar detta inte bort en födokälla för fåglar och fladdermöss?

I många länder används insektsgifter i stor utsträckning för myggbekämpning och dessa dödas i stor skala, inte bara på grund av myggbett, utan även för att myggor sprider sjukdomar som malaria, dengue- och chikungunyafeber (”chikfeber”). Användningen av insektsgifter påverkar hela djur- och växtlivet negativt. Andra typer av myggfällar fungerar ofta med UV-ljus, som lockar till sig och dödar alla typer av insekter. Allt detta kan förhindras med våra myggfällor, som lockar till sig enbart myggor, tack vare användningen av ett lockmedel som bygger på 16 års forskning om myggor. På grund av tigermyggornas utbredning i vår region är det också viktigt att kontrollera myggbeståndet på ett kontrollerbart sätt på grund av risken för smittoöverföring. Detta beror på att de aggressiva myggorna inte är bland de arter som håller på att dö ut, utan snarare sprids i allt högre utsträckning även i Europa, och utgör en stor risk för sjukdomar. (Se https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps (https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/mosquito-maps).) Dessutom utgör myggor en väldigt liten näringskälla för fåglar, fladdermöss och liknande (mindre än 5 %). Siffran 5 % bygger på studier som har undersökt näringsintaget för fladdermöss och fåglar. Även i andra vetenskapliga publikationer kan man läsa att myggor utgör en mycket liten del av näringsintaget för myggornas naturliga fiender. Myggor har en mycket stor reproduktionspotential (en enda hona kan lägga mer än 300 ägg). Myggor dör främst på grund av abiotiska faktorer som t.ex. utomhustemperaturen. Vårt företag grundades av biologer och vi är alltid intresserade av att få våra fällor testade och utvärderade i långsiktiga studier runt om i världen för att vetenskapligt kunna verifiera deras inverkan på den biologiska mångfalden. Läs mer här:

https://eu.biogents.com/scientific-foundation-publications/

I ett stort projekt på Maldiverna har användning av våra myggfällor lett till att miljön har återhämtat sig efter åratals användning av insektsgifter och inhemska insekter och blommor har återvänt. Du hittar mer information om detta ämne här:

https://blog.biogents.com/soneva-and-biogents-lead-the-way-in-sustainable-mosquito-management-in-the-maldives

Myggbekämpning har endast en negativ ekologisk effekt om utrotning sker på stora områden och inte riktat, och på så sätt påverkar en mängd olika insekts- och djurarter. Det är inte fallet med våra fällor.

Och sist men inte minst: Våra fällor är levande fällor. Du skulle till och med kunna byta ut fångstpåsarna varje dag och släppa ut de fångade myggorna på en annan plats eller frysa dem och sedan mata fåglar och fisk med dem.

Vad är fällornas strömförbrukning?

Våra aktiva fällor har alla låg energiförbrukning. BG-Mosquitaire-fällan kräver endast 5 W. En BG-Home-fälla kräver 10 W (för att driva LED-ljus, värme och fläkten). I båda fallen är det mindre än vad vissa energisparlampor drar. Tigermyggfällan BG-GAT behöver ingen elektrisk ström alls.

Var är företaget Biogents baserat?

Biogents huvudkontor ligger i Tyskland. Det bästa sättet att komma i kontakt är att använda kontaktformuläret.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Missa inte våra kampanjer, erbjudanden och annan viktig information!
Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du vår Integritetspolicy.

Har du några frågor?

Du kanske hittar det snabbaste svaret på din fråga i våra vanliga frågor och svar: FAQs.

Annars tar vi gärna emot ditt meddelande. Vår kundtjänst kommer att svara dig inom en arbetsdag från måndag till fredag.

image